Nhựa Hà Nội (NHH): Quý 3 đặt mục tiêu lãi 50 tỷ đồng, tăng 233% so với cùng kỳ 2020

Nhựa Hà Nội (NHH): Quý 3 đặt mục tiêu lãi 50 tỷ đồng, tăng 233% so với cùng kỳ 2020

CTCP Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) đã thông qua KQKD 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2021.

Theo đó kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Nhựa Hà Nội đã đạt doanh thu 1.020 tỷ đồng, tăng 123% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đem về 20 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%.