OCB được vinh danh trong bảng xếp hạng Fast 500 & Top 10 ngân hàng uy tín năm 2020

OCB được vinh danh trong bảng xếp hạng Fast 500 & Top 10 ngân hàng uy tín năm 2020

Theo Vietnam Report, uy tín của các ngân hàng được đánh giá lượng hóa một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả năng lực và hiệu quả tài chính; đánh giá uy tín trên truyền thông bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng;  khảo sát khách hàng, các ngân hàng và chuyên gia ngành tài chính – ngân hàng.