OGC báo lãi gần 45 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021

OGC báo lãi gần 45 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành vượt kế hoạch năm 2021

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 83,78 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh đến từ việc các đơn vị thành viên trong Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, dịch vụ và thực phẩm nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội gần như toàn thời gian quý 3/2021 khiến sản lượng của các đơn vị sản xuất thực phẩm giảm sút rõ nét.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 0,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 5,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chủ yếu do trong kỳ OGC không nhận được cổ tức từ Fafilm.

Trong khi đó, chi phí tài chính trong quý 3/2021 chỉ là 1,79 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do số hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính cao hơn cùng kỳ năm trước.

Với việc doanh thu sụt giảm mạnh trong quý 3, chi phí bán hàng cũng giảm 51% xuống còn 21,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được hoàn nhập gần 45 tỷ đồng, chủ yếu do quý 3/2021 OGC đã hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi với số tiền gần 74 tỷ đồng theo phương án xử lý thu hồi nợ và bù trừ giữa các khoản nợ phải thu và phải trả với Công ty TNHH VNT.

Chi phí khác tăng 14,62 tỷ đồng trong quý 3/2021, chủ yếu từ việc ghi nhận các khoản chi phí 15,7 tỷ đồng theo phương án xử lý thu hồi nợ và bù trừ giữa các khoản nợ phải thu và phải trả với công ty TNHH VNT.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, OGC ghi nhận 28,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2021, tương đương thực hiện cùng kỳ năm trước.