Phải công khai các thông tin liên quan tới kinh doanh BĐS

Phải công khai các thông tin liên quan tới kinh doanh BĐS

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được lấy ý kiến Bộ Xây dựng cho biết đã đề xuất quy định doanh nghiệp phải công khai các thông tin liên quan đến bất động sản đưa vào kinh doanh và chỉ kinh doanh các sản phẩm bất động sản có đủ điều kiện.

Theo đó, các thông tin liên quan đến BĐS đưa vào kinh doanh như: Loại BĐS, vị trí, thông tin quy hoạch có liên quan, quy mô, hồ sơ pháp lý, chất lượng bất động sản, giá cả, các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có)…

Các thông tin công khai nêu trên phải cập nhật trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký và nơi có BĐS đưa vào kinh doanh.

Đặc biệt, các doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các BĐS đã có đủ điều kiện như: Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Với BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, doanh nghiệp phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.