PNJ đạt lãi kỷ lục với 513 tỷ đồng, kênh online hỗ trợ đáng kể với mức tăng trưởng hơn 400%

PNJ đạt lãi kỷ lục với 513 tỷ đồng, kênh online hỗ trợ đáng kể với mức tăng trưởng hơn 400%

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu thuần tăng 44% lên 7.182 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 1.325 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 1/2020.

Trong kỳ, chi phí lãi vay giảm đáng kể 45%, ngược lại chi phí bán hàng quản lý tăng. Khấu trừ, Công ty báo lãi sau thuế gần 513 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Đây là mức lãi lớn nhất theo quý của doanh nghiệp.

Nguyên nhân, sức mua của thị trường quý 1/2020 giảm do đại dịch Covid-19, tuy nhiên sang đầu năm 2021 đã khởi sắc và hồi phục trở lại. Ngoài ra, PNJ còn triển khai các mô hình mới để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả (như Shared-service và shop in shop). Công ty cũng đầu tư nguồn nhân lực và số hóa công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Quý 1 cũng là giai đoạn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh sau các dịp 14/2, Thần tài, 8/3.