PV GAS: Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Sinh Khang

PV GAS: Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Sinh Khang

HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, GAS) vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Khang từ ngày 1/9/2021.

Theo đó, HĐQT giao cho ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phụ trách từ ngày 1/9/2021 cho đến khi kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty.

Được biết, ông Khang sinh năm 1961, được bổ nhiệm làm Chủ tịch GAS từ tháng 12/2018. Hiện, ông Khang đang đại diện cho PVN sở hữu hơn 885 triệu cổ phần, tương đương 46,26% vốn Công ty. Ông Khang hiện cũng là Phó Tổng Giám đốc tại PVN.

Trước đó 2008-2010, ông Khang làm Chủ tịch một thành viên khác thuộc PVN là PV OIL.

Về GAS, luỹ kế nửa đầu năm 2021, GAS ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 4,1% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước. EPS 6 tháng đạt 2.116 đồng

Được biết, trong năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên của GAS đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2020. Ngược lại, lãi sau thuế dự kiến 7.036 tỷ đồng, giảm 12% và cũng là kết quả thấp nhất trong 9 năm trở lại đây (kể từ 2012). Như vậy, nửa đầu năm, GAS đã thực hiện 57,3% mục tiêu doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Tính tới 30/6/2021, GAS có tổng tài sản đạt 74.826 tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 25.650 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; tài sản cố định là 19.330 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 15.320 tỷ đồng, tương ứng 20,5% tổng tài sản.

Mặt khác, khoản tiền gửi có kỳ hạn của GAS có giá trị 25.650 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Được biết, đây là số tiền doanh nghiệp tích lũy hàng năm từ hoạt động kinh doanh và chưa sử dụng tạm thời gửi ngân hàng lấy lãi.