PV Power (POW) chốt danh sách cổ đông chi gần 470 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

PV Power (POW) chốt danh sách cổ đông chi gần 470 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Ngày 1/10/2021 tới đây Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 200 đồng. Thời gian thanh toán 4/11/2021.

Như vậy với hơn 2,34 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PV Power sẽ chi khoảng 468 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Năm 2020 PV Power đạt 29.732 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với năm 2019. Nhờ chi phí tài chính và các chi phí nói chung giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn giảm 7,5% so với cùng kỳ, xuống còn 2.663 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.365 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 PV Power còn 4.302 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong khi số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 2.673 tỷ đồng.

Liên quan đến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020, trước đó tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cổ đông có đặt câu hỏi, năm 2020 công ty chia cổ tức tỷ lệ 2%, vậy các năm tiếp theo dự kiến là bao nhiêu %?

Đối với câu hỏi này lãnh đạo công ty đã có câu trả lời, rằng dựa theo chiến lược phát triển của PV Power, từ năm 2021 và những năm tiếp theo công ty sẽ tập trung đầu tư vào các dự án LNG và năng lượng tái tạo nên cần tập trung vốn rất lớn. Vì vậy việc chi trả cổ tức trong những năm tới căn cứ theo kết quả SXKD sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận vừa đảm bảo lợi ích hàng năm và lâu dài cho cổ đông, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển.