PVI Re (HNX: PRE) hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

PVI Re (HNX: PRE) hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Trong đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của PVI Re ghi nhận con số 1.135 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch và tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 81 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch. Trong đó cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lần lượt đạt 33 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 20/07/2021 cũng là cột mốc đánh dấu 10 năm PVI Re có mặt trên thị trường. Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển, PVI Re từ một công ty TNHH MTV năm 2011 đã chuyển mình trở thành một công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng tài sản 4.790 tỷ đồng và tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ gần 3.000 tỷ đồng. Năm 2019, A.M. Best đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của PVI Re từ B+ lên B++, khẳng định nền tảng tài chính vững chắc cũng như phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh được duy trì và phát triển bền vững. PVI Re cũng đang trong quá trình chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.