PVI tổ chức thành công Hội nghị Nhà đầu tư ngày 17/12/2021

PVI tổ chức thành công Hội nghị Nhà đầu tư ngày 17/12/2021

Tại hội nghị, PVI đã chia sẻ thông tin về ước kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của toàn hệ thống PVI, cũng như một số thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của PVIRe (HNX: PRE) – Công ty con của PVI. Đồng thời, Ban Lãnh đạo cũng trực tiếp giải đáp các câu hỏi và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm xoay quanh hoạt động của PVI.

Triển khai kế hoạch kinh doanh 2021 trong bối cảnh khó khăn chung và ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên với chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng các giải pháp linh hoạt, thích ứng, toàn hệ thống PVI dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, cụ thể: Doanh thu hợp nhất ước thực hiện năm 2021 đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước thực hiện năm 2021 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm; Cổ tức năm 2021 dự kiến sẽ chi trả cao hơn mức ĐHĐCĐ giao (24%).

Ngoài ra, trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, PVI tiếp tục giữ vững và duy trì vị trí hàng đầu thị trường về bảo hiểm công nghiệp và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ, là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất lọt Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Có được thành công này, ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc PVI khẳng định, trước hết chính từ nội lực của PVI. Trong suốt chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, với sự chỉ đạo đúng đắn, các giải pháp quyết liệt của đội ngũ Lãnh đạo cùng tâm huyết, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của CBNV PVI, PVI đã gây dựng được thị trường rộng lớn, tạo dựng được niềm tin từ các khách hàng và đối tác, cũng như khẳng định được uy tín và vị thế của PVI trên thị trường tài chính – bảo hiểm Việt Nam. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của các cổ đông lớn PVN và HDI đã giúp PVI phát triển bền vững và đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng trong nhiều năm.