Sam Holdings (SAM) ghi nhận hơn 360 tỷ đồng doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 207 tỷ đồng

Sam Holdings (SAM) ghi nhận hơn 360 tỷ đồng doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 207 tỷ đồng

CTCP Sam Holdings (mã chứng khoán SAM) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, trong khi chi phí vốn tăng cao dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 18 tỷ đồng, chưa bằng 30% cùng kỳ.

Tuy vậy trong quý SAM Holdings ghi nhận khoản doanh thu tài chính 184 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với cùng kỳ – là khoản doanh thu tài chính khác. Trong khi đó chi phí tài chính đạt gần 48 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do ghi nhận lỗ các khoản đầu tư hơn 11 tỷ đồng và chi phí tài chính khác gần 26 tỷ đồng.

Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ hơn 2 tỷ đồng, giảm nhiều so với số lỗ gần 30 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020. Những nguyên nhân chính trên khiến cho dù lợi nhuận gộp giảm sút, nhưng lãi sau thuế thu về vẫn tăng 86,5% so với cùng kỳ, đạt trên 98 tỷ đồng.