Sẵn sàng kịch bản kiểm soát lạm phát

Sẵn sàng kịch bản kiểm soát lạm phát

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 11 tháng năm 2021, CPI tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. Qua đó, lạm phát cơ bản 11 tháng tăng 0,82%. Đây là mức thấp nhất trong 1 thập kỷ qua.

Như vậy, dự báo lạm phát năm nay được kiểm soát ở mức thấp khoảng 2%, đảm bảo chỉ tiêu lạm phát cả năm dưới 4%.

Có 3 yếu tố tác động đến lạm phát 11 tháng qua. Thứ nhất là giá các mặt hàng thực phẩm 11 tháng giảm 0,52% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI giảm 0,11 điểm phần trăm.

Thứ hai, giá điện cũng giảm do Chính phủ triển khai các gói hỗ trợ cho người dân và người sản xuất gặp khó khăn do dịch COVID-19 . Giá điện sinh hoạt bình quân giảm hơn 1%.

Thứ ba, ảnh hưởng của dịch bệnh người dân hạn chế đi lại, theo đó giá vé máy bay giảm trên 21% so với cùng kỳ; giá du lịch trọn gói giảm trên 2,4%.

Lạm phát được kiểm soát làm nền tảng cho phục hồi sản xuất