Sao Lonsdale, CEO Lixibox: “Đi làm thuê vẫn là nền tảng tốt nhất để làm chủ”

Sao Lonsdale, CEO Lixibox: “Đi làm thuê vẫn là nền tảng tốt nhất để làm chủ”

Chị có lường trước những khó khăn mình sẽ phải đối mặt trong vai trò founder không?

Sao Lonsdale, CEO Lixibox: Làm quản trị tài chính trong tập đoàn quốc tế như Morgan Stanley, mọi thứ đều đã có quy trình và KPI rõ ràng. Nhưng khi làm founder dường như mọi thứ đều đến tay tôi. Từ công việc trả lời khách hàng khi team đi ngủ, dọn dẹp kho, lên thực đơn bữa cơm cho nhân viên, …

Tôi còn nhớ có lần mình đang ở giữa buổi tiệc lớn các tỷ phú tại Silicon Valley nhưng khi thấy khách than phiền, tôi đã gọi về Việt Nam để xin lỗi một khách hàng 18 tuổi, đảm bảo chắc chắn khách hàng ấy hài lòng về Lixibox.