Sao Mai Group (ASM) chốt danh sách cổ đông phát hành 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Sao Mai Group (ASM) chốt danh sách cổ đông phát hành 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 17/1 tới đây CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó Sao Mai Group dự kiến phát hành 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 777 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất, năm 2020 Sao Mai Group đạt 12.525 tỷ đồng doanh thu, giảm 11,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 30,5% xuống còn hơn 572 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 475 tỷ đồng.