Sau lên sàn, PGBank chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2021

Sau lên sàn, PGBank chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PGBank – PGB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021.

Theo đó, ngày chốt quyền tham dự đại hội cổ đông là ngày 07/01/2021. Ngày dự kiến tổ chức đại hội là 09/03/2021 tại Hà Nội.

Nội dung họp là để bàn kế hoạch kinh doanh 2021 và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy PGBank là ngân hàng đầu tiên thông báo kế hoạch đại hội cổ đông thường niên trong năm mới 2021.

Mới đây vào ngày 24/12/2020 nhà băng này đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM với giá chào sàn 15.500 đồng/cổ phiếu và hiện tăng lên 17.700 đồng, vốn hóa thị trường đạt trên 5.300 tỷ.