SCB tăng trưởng tín dụng 5,4% trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu 1,23%

SCB tăng trưởng tín dụng 5,4% trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu 1,23%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố thông tin về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 611.694 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 553.832 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 351.990 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn lần lượt là 1,23% và 0,74%.

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập lãi thuần của SCB tăng 1.307 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 200 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán giảm nhẹ 9 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động khác giảm 3.069 tỷ đồng (chủ yếu do năm 2019 ghi nhận thu nhập từ hoạt động bán nợ/bán tài sản trả chậm).

Trong thông cáo gửi tới báo chí, ngân hàng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, SCB tập trung thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, song song đó là giảm thu phí một số mảng dịch vụ nhằm giảm áp lực tài chính và hỗ trợ khách hàng có thêm thời gian củng cố hoạt động kinh doanh, sản xuất. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, SCB không đặt mục tiêu lợi nhuận, thay vào đó tận dụng khả năng của mình nhằm hỗ trợ và cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

9 tháng đầu năm, SCB có lãi 35,5 tỷ đồng. Ngân hàng trích lập được 1.963 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên hơn 13.000 tỷ đồng – là khoản đệm dự phòng tài chính giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng ổn định trong thời gian tới.