SCB ủng hộ 50 tỷ đồng mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19

SCB ủng hộ 50 tỷ đồng mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, đại diện SCB đã trao tặng 20 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và 30 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo cung cấp cho người dân sớm nhất, rộng rãi nhất.