SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 2.700 tỷ đồng

SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 2.700 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – mã chứng khoán SSB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc được chấp thuận tăng vốn.

Theo đó, ngày 22/6, SeABank đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2.697 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên đã được đại hội cổ đông 2021 của ngân hàng thông qua.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2021, các cổ đông SeABank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua các hoạt động: Phát hành 110.244.161 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 9,12%) để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu; Phát hành 136.000.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,25%) cho cổ đông hiện hữu; Phát hành 23.500.000 cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của SeABank năm 2021 (ESOP 2021).

Đồng thời, SeABank dự kiến phát hành tối đa 181.311.631 cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của Ngân hàng.

Việc tăng vốn điều lệ giúp SeABank tăng năng lực tài chính để mở rộng và phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng, đồng thời giúp SeABank đứng vững trước những biến động của thị trường.