Searefico (SRF) chốt quyền phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2020 với tỷ lệ 10%

Searefico (SRF) chốt quyền phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2020 với tỷ lệ 10%

Ngày 7/9 tới đây, CTCP Searefico (mã CK: SRF) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ có quyền nhận về 1 cổ phiếu mới.

Như vậy, với hơn 30,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SRF sẽ phát hành mới gần 3,1 triệu cổ phiếu, nguồn vốn được lấy từ LNST chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2020 theo BCTC riêng Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2020 của công ty.

Tại thời điểm 31/12/2020, BCTC công ty mẹ của SRF ghi nhận phần LNST lũy kế chưa phân phối là 84,5 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của SRF sẽ tăng từ 325 tỷ lên mức gần 356 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của SRF đang trên đà đi xuống. Riêng trong quý 2/2021, doanh thu thuần của SRF đạt gần 213 tỷ đồng, giảm 28% chủ yếu do doanh thu cốt lõi từ công trình xây dựng và lắp đặt giảm 30%. Nhờ lãi gộp các dự án quyết toán tăng, công ty vẫn lãi ròng hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ gần 3 tỷ đồng. Tuy vậy, không tính khoản lỗ quý 2 năm trước, đây cũng là quý có lãi thấp nhất của SRF kể từ năm 2015.