Siêu đô thị với đường phố có thể ở cả tầng 1 và tầng 30, kiến trúc hoành tráng và kỳ lạ

Siêu đô thị với đường phố có thể ở cả tầng 1 và tầng 30, kiến trúc hoành tráng và kỳ lạ

Đây là Trùng Khánh, siêu đô thị lớn nhất Trung Quốc

Mặc dù có diện tích đất gần tương đương với Nam Carolina, đây là nơi sinh sống của nhiều hơn 27 triệu người so với bang của Hoa Kỳ.

Trùng Khánh trải dài 82.300 km2 (31.776 dặm vuông) ở tỉnh Tứ Xuyên.