Sở Du lịch Tp.HCM đề xuất cho doanh nghiệp du lịch nhỏ vay tín chấp, lãi suất 0%, để cầm cự và hồi phục sau Covid

Sở Du lịch Tp.HCM đề xuất cho doanh nghiệp du lịch nhỏ vay tín chấp, lãi suất 0%, để cầm cự và hồi phục sau Covid

Mới đây, Sở Du lịch Tp.HCM có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”.

Dự thảo đề án nêu rõ: Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, Tp.HCM sẽ có thêm 200.000 doanh nghoepej được thành lập mới. Trong giai đoạn trên, TP sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công…

Mặc dù vậy, các công ty du lịch vẫn phải chịu áp lực lớn với hàng loạt chi phí như trả lương cho người lao động, trả lãi vay nợ, thuê mặt bằng, tiền điện, nước, hoàn tiền cho khách hàng với các chi phí đã đặt trước.

Tuy vậy, Sở Du lịch Tp.HCM nhận thấy chưa có nội dung hỗ trợ cụ thể, thiết thực dành riêng cho các công ty du lịch lưu trú, lữ hành.

Do đó, cơ quan này đề xuất cần có chính sách hỗ trợ dành riêng cho các công ty du lịch, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng theo hình thức tín chấp (không cần tài sản thế chấp) với lãi suất vay 0% để có chi phí phục hồi và trả lương cho người lao động.

Bên cạnh đó, hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng cho doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa cũng như miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Cùng đó, giảm tiền thuế đất, tiền thuê sử dụng đất và cho phép công ty du lịch chậm nộp thuế đất, tiền thuê đất, giảm chi phí môi trường nhằm tạo điều kiện cho họ phục hồi kinh doanh.