Sụt giảm 59% xuống 241 tỷ đồng, lợi nhuận Nhựa Bình Minh (BMP) xuống thấp nhất kể từ năm 2008

Sụt giảm 59% xuống 241 tỷ đồng, lợi nhuận Nhựa Bình Minh (BMP) xuống thấp nhất kể từ năm 2008

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chi phí giá vốn hàng bán tăng hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 282 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 4/2020.

Trong kỳ Nhựa Bình Minh có 13,6 tỷ đồng doanh thu tài chính, mặc dù chi phí QLDN tăng đáng kể từ 3,5 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng nhưng bù lại chi phí bán hàng cũng giảm được 48 tỷ đồng. Kết quả LNST của BMP đạt 114 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với quý 4 năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 4.553 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ. Do khoản lỗ trong quý 3 mà LNST cả năm đạt 214 tỷ đồng giảm 59% so với năm 2020, EPS đạt 2.618 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của BMP kể từ năm 2008 đến nay.