Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) lên phương án đổi tên, nới room ngoại lên 100%

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) lên phương án đổi tên, nới room ngoại lên 100%

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PVIRe – mã chứng khoán PRE) công bố loạt các Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đổi tên công ty

Theo đó, Hội đồng quản trị PVIRe thông qua phương án đổi tên công ty. Dự kiến tên mới là Tổng Công ty Tái bảo hiểm Hà Nội. Giao HĐQT quyết định sửa đổi tên đầy đủ tiếng Anh, tên viết tắt, lựa chọn thời điểm thực hiện đổi tên công ty và những thủ tục liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lịch sử hình thành, tháng 7/2011 Tổng Công ty Tái bảo hiểm PVI là công ty con của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, được thành lập với sứ mệnh trở thành nhà tái bảo hiểm chuyên nghiệp. Tháng 10/2012 công ty tăng vốn điều lệ lên 668 tỷ đồng, thông qua việc cổ phần hóa, đưa PVIRe trở thành Tổng Công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI.

Tháng 12/2020 PVIRe mang cổ phiếu lên niêm yết trên sàn giao dịch HNX. Hiện vốn điều lệ công ty 728 tỷ đồng, tương ứng 72,8 triệu cổ phiếu giao dịch. Tổng doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 đạt 471 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống còn gần 65 tỷ đồng.

Nới room ngoại lên 100%

Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRe lên mức tối đa 100% vốn điều lệ. Giao Hội Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay đổi nhân sự

Một nội dung khác cũng được trình Đại hội cổ đông là việc thay đổi nhân sự. Trong đó miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế 1 thành viên hĐQT PVIRe nhiệm kỳ 2021-2026.

Tất cả các nội dung trên sẽ được PVIRe tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào 8/10/2021. Thời gian gửi thư lấy ý kiến cổ đông trong tháng 10/2021.