Tái cấu trúc mạnh mẽ, Petroland đưa mục tiêu vốn hóa tỷ đô

Tái cấu trúc mạnh mẽ, Petroland đưa mục tiêu vốn hóa tỷ đô

Tuần rồi, sau khi Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hoàn thành thoái vốn tại Petroland, đồng thời hai đại diện vốn góp chính thức của PVC rút khỏi HĐQT, CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí Petroland đã ngay lập tức công bố định hướng phát triển chiến lược trong 10 năm tiếp theo.

HĐQT nhận định, trong bối cảnh Petroland đang gặp không ít khó khăn, thách thức như hiện nay thì việc tái cấu trúc là yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, HĐQT đã thông qua nghị quyết về các mục tiêu trong thời gian tới, bao gồm: (1) Chiến lược phát triển ngành nghề cốt lõi; (2) Chiến lược phát triển quỹ đất; (3) Chiến lược định vị thương hiệu; (4) Chiến lược và mục tiêu vốn hóa.