Tại sao người nghèo ‘siêng’ tiết kiệm nhưng vẫn nghèo, người giàu chi tiêu nhiều lại càng giàu? Mãi đến 30 tuổi, tôi mới hiểu được hóa ra bản thân không khá lên được vì lý do này

Tại sao người nghèo ‘siêng’ tiết kiệm nhưng vẫn nghèo, người giàu chi tiêu nhiều lại càng giàu? Mãi đến 30 tuổi, tôi mới hiểu được hóa ra bản thân không khá lên được vì lý do này

Nhiều người hy sinh sự tự do của mình để kiếm tiền, bị ràng buộc bởi tiền, ngày đêm nghĩ cách tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, dù có cố gắng quản lý việc chi tiêu mỗi ngày thì họ vẫn nghèo.

Trên thực tế, những người thực sự giàu có biết rằng nếu muốn kiếm tiền, bạn phải chi tiêu nó và sau đó sử dụng số tiền đó đúng chỗ để đạt được hiệu quả “tiền đẻ ra tiền”.