‘Tấm chiếu mới’: Lấy cắp 162.821 USD rồi gửi đúng bằng ấy vào ngân hàng mình đã trộm, thủ phạm bị tóm gọn vì pha xử lý đi vào lòng đất

‘Tấm chiếu mới’: Lấy cắp 162.821 USD rồi gửi đúng bằng ấy vào ngân hàng mình đã trộm, thủ phạm bị tóm gọn vì pha xử lý đi vào lòng đất

Trong một bộ sưu tập tại Học viện Mỹ thuật Pennsylvania ở Philadelphia có một bức tranh sơn dầu vẽ một người thợ rèn tóc đỏ mang tên “Pat Lyon at the Forge”. Pat Lyon – người thợ rèn tóc đỏ, chính là người thuê họa sĩ vẽ bức tranh này. Điều đáng chú ý là thời điểm năm 1892, một người lao động chân tay không thể đủ tiền để làm việc đó.