Tân Cảng Logistics (TCL): Quý 2 lãi 39 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ – cao nhất trong lịch sử hoạt động

Tân Cảng Logistics (TCL): Quý 2 lãi 39 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ – cao nhất trong lịch sử hoạt động

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã CK: TCL) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, quý 2 doanh thu thuần đạt 327,8 tỷ đồng tăng 23,6% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí giá vốn thấp hơn nên lợi nhuận gộp đạt 61,2 tỷ đồng, tăng gần 57% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, hoạt động tài chính thu về 3,2 tỷ đồng, giảm tới 62,3% cùng kỳ. Phần lãi từ công ty liên doanh liên kết ghi nhận 6,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ 2,4 tỷ đồng.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng cao, kết quả TCL lãi sau thuế 38,8 tỷ đồng, tăng 78% so với kết quả quý 2/2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của TCL.

Phía Công ty cho biết tại thời điểm ghi nhận số liệu KQKD trong BCTC hợp nhất giữa niên độ quý 2/2021 là số liệu hợp nhất Công ty mẹ có điều chỉnh việc ghi nhận KQKD của Công ty con và các công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ dẫn tới LNST tăng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, TCL đạt hơn 602 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,6% so với cùng kỳ, LNST đạt 61,5 tỷ đồng, cao gấp rưỡi kết quả nửa đầu năm 2020. EPS 6 tháng đạt 1.706 đồng.