Tập đoàn Đua Fat (DFF) chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, Chủ tịch và người nhà Chủ tịch đăng ký mua toàn bộ

Tập đoàn Đua Fat (DFF) chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, Chủ tịch và người nhà Chủ tịch đăng ký mua toàn bộ

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đua Fat (mã CK: DFF) đã công bố nghị quyết thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Theo đó Tập đoàn Đua Fat dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Dự kiến sau phát hành Tập đoàn Đua Fat sẽ tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng hiện nay lên 800 tỷ đồng.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 400 tỷ đồng, dùng để thanh toán/tạm ứng mua Sà lan tự nâng, trả nợ vay ngân hàng và thanh toán cho các nhà thầu phụ.