Taya Việt Nam (TYA): Quý 2 lãi 35 tỷ đồng gấp 3,3 lần cùng kỳ – cao nhất từ khi thành lập đến nay

Taya Việt Nam (TYA): Quý 2 lãi 35 tỷ đồng gấp 3,3 lần cùng kỳ – cao nhất từ khi thành lập đến nay

CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (Mã CK: TYA) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, quý 2 doanh thu thuần đạt hơn 656 tỷ đồng tăng 77,9% so với cùng kỳ, nguyên nhân giá đồng nguyên liệu thế giới quý 2/2021 liên tục leo thang, thị trường phản ứng tích cực để kiểm soát giá vốn sản xuất, góp sức doanh thu bán hàng của Công ty tăng mạnh.

Chi phí giá vốn tăng cao ở mức 77% nên lợi nhuận gộp đạt 60,6 tỷ đồng, tăng mạnh tới 86,5% so với quý 2/2020.

Mặc dù doanh thu tài chính giảm sút và các khoản chi phí phát sản xuất trong kỳ cơ bản không thay đổi, song kết quả sau khi trừ các khoản chi phí TYA lãi sau thuế gần 35 tỷ đồng, gấp 3,3 lần quý 2/2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của TYA.