TCH: Tổng Giám đốc đăng ký mua vào 22 triệu cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu và gắn bó với công ty

TCH: Tổng Giám đốc đăng ký mua vào 22 triệu cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu và gắn bó với công ty

Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa mới quyết định đăng ký mua vào 22 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch là mua khớp lệnh qua sàn trong thời gian từ 4/10 đến 2/11.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của TCH có Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT đang sở hữu 156,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 39.2%, Bà Nguyễn Thị Hà (vợ của ông Đỗ Hữu Hạ) hiện sở hữu 19,5 triệu cổ phiếu. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc đang sở hữu 4,7 triệu cổ phiếu. Như vậy, nếu bà Hoàng Hà mua thêm 22 triệu cổ phiếu, bà sẽ sở hữu tới 26,7 triệu cổ phiếu và trở thành cô đông lớn đồng thời là cổ đông lớn thứ hai chỉ sau ông Đỗ Hữu Hạ của công ty với tỷ lệ sở hữu 6,69%.

Được biết, mục đích của việc mua thêm 22 triệu cổ phiếu của Bà Hoàng Hà – Tổng Giám đốc là tăng tỷ lệ sở hữu và tăng sự gắn bó với Công ty. Số cổ phiếu này cũng tương đương với khối lượng của phiên dịch bùng nổ nhất trong vòng 1 năm trở lại đây của TCH vào ngày 23/9 vừa qua.

Trước đó, hồi tháng 10/2020, bà Hoàng Hà cũng đã mua thêm 200.000 cổ phiếu TCH.