Thép Tiến Lên (TLH): Chuyển từ thua lỗ sang lãi 307 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021

Thép Tiến Lên (TLH): Chuyển từ thua lỗ sang lãi 307 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021

Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 1.395 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng chủ yếu nhờ giá cả lẫn sản lượng tiêu thụ sắt thép đều tăng.

Cụ thể, giá sắt thép tăng khởi sắc thu hút lượng mua lớn dẫn đến doanh thu bán hàng tăng cao. Công ty nhập giá bình quân hàng hoá thấp và giá bán tại thời điểm quý 1 tăng cao so nhà nước kích thích đầu tư, các công trình trọng điểm đi vào hoạt động như dự án khởi công sân bay Long Thành…dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tương ứng. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp của Công ty thu về 288 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần quý 2/2020.

Trong kỳ, chi phí chi phí bán hàng tăng mạnh lên 31 tỷ đồng, nguyên nhân do Công ty tăng cường triển khai tiếp thị bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong kỳ..

Dù vậy, TLH tiếp tục thiết lập đỉnh cao lãi ròng mới với gần 191 tỷ đồng trong quý 2/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TLH đạt gần 2.374 tỷ đồng, tăng 21% và LNST 307 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ ròng gần 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản TLH đạt 3.204 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng đến 29%, lên gần 2.119 tỷ đồng.