Thị giá 65.500 đồng, Masan Meatlife phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng cho 23 người lao động

Thị giá 65.500 đồng, Masan Meatlife phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng cho 23 người lao động

CTCP Masan Meatlife (mã chứng khoán MML) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ESOP.

Theo đó Masan Meatlife dự kiến phát hành tối đa 280.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu MML liên tục tăng mạnh, hiện giao dịch quanh mức 65.500 đồng/cổ phiếu – tăng 29% so với thời điểm đầu năm 2021 và hơn gấp 6 lần giá bán cổ phiếu ESOP.

Có 23 người lao động được tham gia chương trình ESOP lần này – đó là những người lao động mang lại giá trị cho cổ đông, bao gồm hiệu quả kinh doanh, sáng kiến mang tính chiến lược, các vị trí công tác và trách nhiệm công việc được phụ trách theo quy định…