Thị trường chứng khoán Mỹ biến động ra sao dưới các đời tổng thống?

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động ra sao dưới các đời tổng thống?

Kể từ năm 1993 đến nay, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất dưới thời Tổng thống William J. Clinton (1993-2001) với chỉ số S&P 500 tăng 210%. Theo sau là thời Tổng thống Barrack Obama (2009-2017) với mức tăng 182%.