Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2025 phải khánh thành sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2025 phải khánh thành sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, các bộ, ngành, đơn vị đã có nhiều cố gắng, song thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, phối hợp, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát… chưa xứng tầm với công trình trọng điểm quốc gia. Do đó, đang có những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Nếu cách làm cứ như hiện nay thì chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu đến năm 2025 khánh thành giai đoạn 1 dự án. Do đó, cần thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề phù hợp tình hình mới và với tầm vóc của công trình trọng điểm quốc gia; tổng thể, đồng bộ, liên thông, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó; có kiểm tra, kiểm soát, chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Tổ chức thực hiện phải bám sát thực tiễn, bám sát tình hình để có lộ trình cụ thể cho từng việc. Phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải nhịp nhàng, uyển chuyển, phân cấp, phân quyền rõ ràng.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phải chịu trách nhiệm; thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng; đảm bảo cho người dân phải di dời có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ và năm sau tốt hơn năm trước.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT chịu trách nhiệm; các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị phải triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Bên cạnh đó, các bộ, ngành phối hợp địa phương để xây dựng quy hoạch, đồng bộ các hạ tầng kết nối. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án.

Sau khi thăm công trường xây dựng và làm việc với Ban Quản lý dự án, Thủ tướng đến thăm khu tái định cư. Thủ tướng thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã tái định cư.