Thừa Thiên Huế điều chỉnh tăng mức đầu tư dự án Thủy Vân lên gấp đôi

Thừa Thiên Huế điều chỉnh tăng mức đầu tư dự án Thủy Vân lên gấp đôi

Theo văn bản, dự án này được điều chỉnh tăng mức đầu tư từ hơn 1.121 tỷ đồng thành hơn 2.241 tỷ đồng, gấp 2 so với ban đầu. Trong đó, tổng chi phí thực hiện dự án là 2.178,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 62,73 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng mức đầu tư dự án cũng tăng lên một phần là do tổng diện tích sàn của nhà ở thấp tầng có tăng lên khi Nhà đầu tư áp dụng các chỉ tiêu tại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt (tăng khoảng 177.543m2 sàn).

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư là do tại thời điểm đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ. Trên cơ sở đó, nội dung chấp thuận cũng đã bao gồm việc giao Chủ đầu tư thực hiện đầu tư nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc phạm vi dự án (theo quy hoạch điều chỉnh). Tuy nhiên, chưa cập nhật, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với quy mô đầu tư được đề nghị chấp thuận.

Do đó, tổng mức đầu tư dự án tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư là dự kiến, theo tổng mức đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và Hợp đồng số 01/2018/HDDA đã được ký kết giữa BQL Khu vực phát triển đô thị với Nhà đầu tư (1.121,8 tỷ đồng). 

Theo tìm hiểu, dự án Khu phức hợp Thủy Vân (giai đoạn 2) thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Vân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana – Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin – Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) làm Chủ đầu tư căn cứ trên cơ sở Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và Hợp đồng số 01/2018/HDDA được ký kết giữa BQL Khu vực phát triển đô thị với Nhà đầu tư.