Thuốc trị Covid-19 Remdesivir có giá 3.120 USD, ưu tiên bán tại Mỹ

Thuốc trị Covid-19 Remdesivir có giá 3.120 USD, ưu tiên bán tại Mỹ

Thuốc Remdesivir sẽ được bán với giá 520 USD/lọ, hoặc 3.120 USD/đợt điều trị. Các bệnh viện sẽ dùng thuốc này điều trị cho bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) và Gilead Science, nhà sản xuất thuốc cho biết.

Giá sẽ được đặt ở mức 390 USD/lọ, hoặc 2.340 USD/liệu trình điều trị với bệnh nhân được bảo hiểm do chính phủ tài trợ và ở các quốc gia khác có hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Thuốc sẽ chỉ được bán ở Mỹ cho đến tháng 9-2020, có nghĩa là bệnh nhân Mỹ sẽ nhận được gần như toàn bộ sản lượng của Gilead, với hơn 500.000 liều điều trị.

HHS và các sở y tế nhà nước đã phân bổ thuốc cho các bệnh viện trên toàn quốc dựa theo nhu cầu. Sau tháng 9 -2020, họ sẽ không còn vai trò trong việc xác định nơi gửi thuốc.