Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) chốt danh sách cổ đông dự chi hơn 591 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) chốt danh sách cổ đông dự chi hơn 591 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Ngày 26/1 tới đây CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã chứng khoán DNH) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.400 đồng. Thời gian thanh toán 25/2/2022.

Như vậy với 422,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi sẽ chi khoảng 591,4 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi có vốn điều lệ 4.224 tỷ đồng. Công ty đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán từ tháng 6/2017. Hiện cổ phiếu DNH đang giao dịch trên Upcom với thị giá quanh vùng 40.00 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường rơi vào khoảng 16.896 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi đạt 1.651 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 873 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 73% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và vượt 35,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.