Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) lãi 84 tỷ đồng quý 3, giảm gần 15% so với cùng kỳ

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) lãi 84 tỷ đồng quý 3, giảm gần 15% so với cùng kỳ

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu giảm 5,3% so với cùng kỳ, đạt 180 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ chi phí vốn bỏ ra cao hơn, dẫn đến lợi nhuận gộp còn 92 tỷ đồng, giảm 17,5% so với quý 3/2020.

Trừ các chi phí khác, quý 3 Thủy điện sông Ba Hạ lãi sau thuế hơn 84 tỷ đồng, giảm 14,6% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.