Tiền nước ngoài đổ vào bất động sản tăng mạnh

Tiền nước ngoài đổ vào bất động sản tăng mạnh

Số liệu do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, từ đầu năm đến ngày 20/2, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt gần 5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới từ đầu năm đến 20/2/2022 đạt 631,8 triệu USD với 183 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 80,9% về tổng số vốn nhưng tăng 45,2% về số dự án so với cùng kỳ năm 2021.