Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt

Tuần qua UBCKNN công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó:

Giao dịch cổ phiếu PLX, lãnh đạo Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex bị phạt

Ngày 18/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hà Trung, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (mã chứng khoán PLC) số tiền 20 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Hà Trung đăng ký bán 40.000 cổ phiếu PLC từ ngày 05/01/2021-28/01/2021 (khớp bán 40.000 cổ phiếu vào ngày 05/01/2021), tuy nhiên đến ngày 15/01/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Hà Trung.

Giao dịch cổ phiếu AME, Công ty Alphnam bị phạt

Ngày 24/06/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với Công ty cổ phần Alphanam (mã chứng khoán ALP) số tiền 45 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công ty Alphanam đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, từ ngày 13/5/2020 – 08/6/2020, Công ty Alphanam, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C (mã chứng khoán AME) đăng ký mua 3.391.606 cổ phiếu AME (khớp 0 cổ phiếu), tuy nhiên đến ngày 30/6/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch của Công ty cổ phần Alphanam.

Giao dịch cổ phiếu NHP, một nhà đầu tư bị phạt

Liên quan đến việc công bố thông tin không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, bà Đỗ Thu Hiền, một nhà đầu tư, có địa chỉ tại số 1 IF3, đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội bị phạt 15 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 15/01/2021, bà Đỗ Thu Hiền đã bán 270.000 cổ phiếu NHP của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu NHP (mã chứng khoán NHP) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 2.052.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,44%) xuống còn 1.782.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,46%), nhưng đến ngày 22/02/2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thu Hiền.

Giao dịch cổ phiếu KSK, một nhà đầu tư bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 22/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Hiếu, nhà đầu tư có địa chỉ tại Khu 13 TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tổng số tiền 90 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 60 triệu đồng do ông Nguyễn Vũ Hiếu đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 08/01/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã mua 1.467.000 cổ phiếu KSK của CTCP Khoáng sản luyện kim màu dẫn đến lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0 cổ phiếu lên 1.467.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,14%), trở thành cổ đông lớn nhưng không công bố thông tin.

-Phạt tiền 30 triệu đồng do ông Nguyễn Vũ Hiếu đã không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, ngày 15/01/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu tiếp tục mua 225.000 cổ phiếu KSK dẫn đến lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 1.467.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,14%) lên 1.692.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,08%), nhưng không công bố thông tin.

Tổng mức phạt tiền là 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng).

Giao dịch cổ phiếu VE1, một nhà đầu tư nước ngoài bị phạt

Ngày 21/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Xu Sheng, nhà đầu tư có địa chỉ tại Thượng Hải, Trung Quốc số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Xu Sheng đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 11/01/2021, ông Xu Sheng đã bán 57.200 cổ phiếu VE1 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (mã chứng khoán VE1) dẫn đến giảm lượng sở hữu từ 342.000 cp (tỷ lệ 5,76%) xuống 284.800 cp (tỷ lệ 4,8%), nhưng đến ngày 23/02/2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về không còn là cổ đông lớn của ông Xu Sheng.