Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị phạt nặng

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị phạt nặng

Tuần qua UBCKNN công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Không đăng ký chào mua công khai, một nhà đầu tư bị phạt nặng

Ngày 18/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mai Lệ Huyền, nhà đầu tư có địa chỉ tại số P1110-CT2A-Khu đô thị Mỹ Đình 2, TDP số 12, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tổng số tiền 115 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 100 triệu đồng do bà Mai Lệ Huyền đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 26/02/2021, bà Mai Lệ Huyền mua 225.100 cổ phiếu KDM của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM Holdings Corp), dẫn đến sở hữu vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (tăng từ 32,11% lên 35,28%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định; Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

-Phạt tiền 15 triệu đồng do bà Mai Lệ Huyền đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, ngày 09/3/2021, bà Mai Lệ Huyền bán 33.200 cổ phiếu KDM dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM (giảm từ ngưỡng 35% xuống ngưỡng 34%) nhưng đến ngày 29/4/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Mai Lệ Huyền.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Seaprodex Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng

Trước đó ngày 17/02/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (Seaprodex – mã chứng khoán SSN) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do Seaprodex Sài Gòn đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Seaprodex Sài Gòn đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu như Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 1, 2 năm 2020, BCTC bán niên soát xét năm 2020.

Không đăng ký chứng khoán và công bố thông tin theo quy định, một công ty bị phạt nặng

Ngày 23/02/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng có địa chỉ tại số 201 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổng số tiền 450 triệu đồng. Trong đó:

– Phạt tiền 100 trăm triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu như Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019, 2020; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

– Phạt tiền 350 triệu đồng do công ty không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.