Tp.HCM kiến nghị được xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn

Tp.HCM kiến nghị được xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn

Mới đây, Hội đồng thẩm định giá đất Tp.HCM có thông báo số 139/TB-HĐTĐGĐ thống nhất chủ trương báo cáo UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn.

Cụ thể, TP kiến nghị được xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự án bất động sản, dự án nhà ở thương mại, chứ không chỉ áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” đối với các khu đất, thửa đất có giá trị trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng, thay vì phải thuê đơn vị tư vấn để xác định giá cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.

Nếu được Chính phủ cho phép thực hiện thì sự thay đổi phương thức định giá đất có tính đột phá khi TP được phép áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể. Điều này sẽ kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất hiện nay từ trên dưới 3 năm (thậm chí lâu hơn) xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc.

Theo Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, việc áp dụng “phương pháp điều chỉnh giá đất” để xác định “giá đất cụ thể” vừa tăng cường thêm trách nhiệm và tính chủ động của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh; vừa có căn cứ định lượng giúp đơn giản hoá, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, giúp cho môi trường đầu tư tăng thêm tính minh bạch, thông thoáng; vừa loại trừ được cơ chế “xin – cho”, nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa bảo vệ, tránh cho cán bộ công chức có thể “bị vướng rủi ro trong thi hành công vụ” khi thực hiện công tác định giá đất, thẩm định giá đất dự án; nhà đầu tư thì có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, có thể đánh giá được tính khả thi/không khả thi của dự án đầu tư để quyết định đầu tư hoặc chưa/không đầu tư.