TPBank báo lãi tăng 19% trong quý I, tiền gửi giảm 3%

TPBank báo lãi tăng 19% trong quý I, tiền gửi giảm 3%

Theo BCTC hợp nhất quý I, TPBank ( HoSE: TPB ) ghi nhận thu nhập lãi thuần 1.727,5 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 28%, đồng thời lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm 19%, trong khi lỗ hoạt động ngoại hối tăng 5 lần.

Hoạt động khác tăng trưởng mạnh nhất là gần 13 lần lên 305,5 tỷ đồng, nhờ thu từ mảng kinh doanh khác, không được đề cập cụ thể.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 22% lên 1.096 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng tăng 109% lên 324 tỷ đồng. Ngân hàng kết thúc quý I với khoản lãi 809,3 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2019.