TPBank được mở mới 5 chi nhánh và 5 phòng giao dịch

TPBank được mở mới 5 chi nhánh và 5 phòng giao dịch

Cụ thể, tại văn bản số 6332 và văn bản số 6333/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 06/9/2021, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đủ điều kiện thành lập 5 chi nhánh gồm: Chi nhánh Nam Từ Liêm; Chi nhánh Gia Lâm; Chi nhánh Gò Vấp; Chi nhánh Thái Bình; Chi nhánh Lâm Đồng.

Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong được chấp thuận đủ điều kiện thành lập 5 phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Tây Hà Nội – Phòng giao dịch Đội Cấn; Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Quận 2 – Phòng giao dịch Thảo Điền; Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Chánh – Phòng giao dịch Bình Hưng; Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn; Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Thốt Nốt.

Văn bản nêu rõ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng TMCP Tiên Phong phải khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN không còn hiệu lực.