TVC, HBC, NLG, KOS, LPB, HCM, TGG, CMX, PHC, PDB, VC6, HAH, TDG, VST: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TVC, HBC, NLG, KOS, LPB, HCM, TGG, CMX, PHC, PDB, VC6, HAH, TDG, VST: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký bán 10 triệu cp trong tổng số 21.484.163 cp (tỷ lệ 20,74%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Nguyễn Lê Minh Thao, con ông Nguyễn Văn Tịnh – người được ủy quyền công bố thông tin – đã bán 138.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 34 cp. Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 30/11/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 2.700.013 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 1/1/2021.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, đã nhận 21 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 101.640.000 cp (tỷ lệ 46,95%). Đây là số cổ phiếu do Kosy phát hành để hoán đổi cổ phần. Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

Cũng liên quan đến việc hoán đổi cổ phần, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT, đã nhận 5.250.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 18.898.054 cp (tỷ lệ 8,73%).

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): CTCP Thaiholdings đã bán 22.399.988 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12 cp. Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HCM): Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đăng ký bán 10.475.180 cp trong tổng số 72.975.180 cp (tỷ lệ 23,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2021 đến 5/1/2022.

CTCP Louis Capital (TGG): CTCP Louis Holdings đã mua 4.674.700 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.926.700 cp (tỷ lệ 10,72%) lên 7.601.400 cp (tỷ lệ 27,8%). Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 30/11/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): Công ty TNHH ES Vina đã mua 4 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.250.038 cp (tỷ lệ 5,78%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021 – đây là mua cổ phần phát hành riêng lẻ.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC): Ông Đỗ Nguyên An, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 390.000 cp trong tổng số 1.112.569 cp (tỷ lệ 4,32%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12/2021 đến 4/1/2022.

CTCP Tập đoàn đầu tư DIN Capital (PDB): Ông Đinh Ngọc Đạm, Ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 66.650 cp (tỷ lệ 0,75%). Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 26/11/2021.

CTCP Xây dựng và đầu tư Visicons (VC6): Bà Mai Phương Anh, Kế toán trưởng, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch bà Phương Anh sở hữu 210.410 cp (tỷ lệ 2,63%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/12 đến 31/12/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 2.818.000 cp (tỷ lệ 5,7766%) lên 3.118.000 cp (tỷ lệ 6,3916%). Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã mua 233.600 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.128.618 cp (tỷ lệ 6,73%). Giao dịch thực hiện từ 1/11 đến 30/11/2021.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đăng ký bán 115.300 cp trong roeong số 3.684.700 cp (tỷ lệ 5,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 31/12/2021.