Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng cao

Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng cao

Con số trên được Bộ Tài chính công bố tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam cho thấy cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững hơn.

Các diễn giả nhấn mạnh, việc tăng dần tỉ trọng từ nguồn thu trong nước là theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế, để bù đắp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giảm do tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu và sự biến động của giá dầu thế giới.

Đồng thời, phù hợp với mục tiêu định hướng sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính cho biết, quy mô thu ngân sách cũng tăng gấp 3,8 lần trong 10 năm qua. Trong giai đoạn tới, chính sách tài chính quốc gia cần phải đóng vai trò tiên phong trong việc huy động, giải phóng, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương.