UBCK chấp thuận cho VNDirect tăng vốn lên hơn 12.000 tỷ đồng

UBCK chấp thuận cho VNDirect tăng vốn lên hơn 12.000 tỷ đồng

Ngày 24/2/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho VNDirect.

Theo đó, VNDirect được chấp thuận chào bán 782,9 triệu cổ phiếu, trong đó bao gồm 434,94 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Ngoài ra, VNDirect cũng sẽ phát hành 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông (tỷ lệ 80%) từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vốn điều lệ VNDirect hiện đạt 4.349 tỷ đồng. Sau đợt phát hành tăng vốn này, vốn điều lệ VNDirect sẽ tăng lên 12.178 tỷ đồng, trở thành một trong những CTCK có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Việc tăng vốn sẽ giúp VNDirect gia tăng nguồn lực, cải thiện room cho vay bởi theo quy định hiện hữu, CTCK chỉ được phép cho vay tối đa 2 lần Vốn chủ sở hữu. Số liệu cuối năm 2021 cho biết VNDirect có dư nợ cho vay lên tới 15.474 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay margin là 14.418 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh năm 2021, Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ VNDirect đạt 2.178 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 36% so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.

Sau thông tin được chấp thuận tăng vốn, cổ phiếu VND đã tăng 4,6% lên 79.500 đồng/cp trong sáng 25/2.

https://cafef.vn/ubck-chap-thuan-cho-vndirect-tang-von-len-hon-12000-ty-dong-2022022512063509.chn