USD trở nên đắt đỏ vì lạm phát

USD trở nên đắt đỏ vì lạm phát

Chỉ số Dollar index phiên cuối tuần đã tăng lên mức cao nhất một năm, kết thúc tuần này ở mức 95,27 (cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020), trong khi euro và bảng Anh – chiếm lần lượt 58% và 12% trong chỉ số Dollar index – giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Theo đó, euro kết thúc tuần ở mức 1,1436 USD, thấp nhất trong vòng 16 tháng, còn bảng Anh ở mức 1,3354 USD, thấp nhất trong năm nay.