Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu báo cáo tình hình ùn tắc nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu báo cáo tình hình ùn tắc nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

Thực hiện công văn số 559/UBKT15 ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc báo cáo về tình hình ùn tắc nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ vào tình hình thực tế, những công việc đã thực hiện của tỉnh, các ban ngành chức năng địa phương để tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ yêu cầu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Cập nhật các giải pháp của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, trong đó có các giải pháp hỗ trợ điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19, hỗ trợ giảm các loại phí, giá dịch vụ; bố trí các khu lưu trú, dừng đỗ; phương án xử lý hiệu quả số lượng tồn hiện nay tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu hàng hóa đang hoạt động giao thương hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.