VHM, API, PGI, ASM, TCM, HVN, DHC, SMT, TKU, EID: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VHM, API, PGI, ASM, TCM, HVN, DHC, SMT, TKU, EID: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Vinhomes (VHM): Viking Asia Holdings II Pte. Ltd đã bán 31.964.480 cp, giảm lượng sở hữu từ 185.840.000 cp (tỷ lệ 5,5%) xuống 153.875.520 cp (tỷ lệ 4,6%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 19/8 đến 14/9/2021.

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API): Lucerne Enterprise Ltd đã bán toàn bộ 7.426.200 cp (tỷ lệ 20,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu API, cùng ngày, bà Nguyễn Ngọc Diệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3,2 triệu cp (tỷ lệ 9,04%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Diệp không sở hữu cổ phiếu nào. Bà Nguyễn Thu Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3 triệu cp (tỷ lệ 8,4%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Phương không sở hữu cổ phiếu nào.

Tổng TCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 126.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 10.630 cp (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch thực hiện từ 19/8 đến 14/9/2201.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM): Ông Nguyễn Văn Phụng, nhà đầu tư, đã mua 657.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 13.585.609 cp (tỷ lệ 5,24%). Giao dịch thực hiện ngày 13/9/2021.

CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM): Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.164.957 cp (tỷ lệ 15,667%). Giao dịch thực hiện từ 1/9 đến 14/9/2021.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam (HVN): Công đoàn công ty đã mua 465.298 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.290.210 cp. Giao dịch thực hiện ngày 14/9/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lê Quang Hiệp, Thành viên HĐQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.419.135 cp (tỷ lệ 4,88%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 23/8 đến 15/9/2021.

CTCP Sametel (SMT): CTCP Dây và cáp Sacom đã bán toàn bộ 1.364.000 cp (tỷ lệ 24,95%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SMT, cùng ngày, ông Trần Đăng Thức, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 479.939 cp (tỷ lệ 8,78%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Công nghiệp Tungkuang (TKU): Ông Liu Chien Hung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Liu Chien Hung sở hữu 2.034.900 cp (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/9 đến 14/10/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (EID): AFCVF Limited đã mua 114.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.440.300 cp (tỷ lệ 9,6%). Giao dịch thực hiện ngày 9/9/2021.