Vietinbank Securities thông qua ký kết hợp đồng vay vốn 100 triệu USD

Vietinbank Securities thông qua ký kết hợp đồng vay vốn 100 triệu USD

Vietinbank Securities (Mã CK: CTS) công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Deutsche Bank với số tiền 100 triệu USD.

Trong đó, Vietinbank Securities sẽ vay tối đa 50 triệu USD kỳ hạn 2 năm và vay tối đa 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm. Mục đích vay vốn nhằm giải ngân phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó trong năm 2021, Vietinbank Securities đã ký kết các gói vay với tổng trị giá 90 triệu USD – tương đương hơn 2.000 tỷ đồng đến từ nhóm các ngân hàng Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Số liệu tính tới cuối năm 2021 cho biết Vietinbank Securities có dư nợ cho vay margin gần 1.500 tỷ đồng, trong khi Vốn chủ sở hữu công ty đạt 1.812 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ dư nợ cho vay của công ty hiện chỉ đạt 0,82 lần và còn khá nhiều “room” cho vay.

Năm 2021, Vietinbank Securities đạt 387 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3 lần năm trước. Trong đó, riêng lãi từ các khoản cho vay và phải thu lên tới 145 tỷ đồng.

https://cafef.vn/vietinbank-securities-thong-qua-ky-ket-hop-dong-vay-von-100-trieu-usd-20220225172805176.chn